EFPA Comerç Internacional Gestió Comercial Contacte  
Què és
Què és
Matrícula
Accés
Sessions

Requisits d'accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixin els requisits següents:

• Tenir el títol de batxillerat (LOE o LOGSE)
• Tenir el títol de tècnic superior o especialista
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el de preuniversitari
• Haver superat el segon curs d’una modalitat de batxillerat experimental
• Tenir qualsevol titulació universitària o una equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.Les persones que no compleixin cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-se cal tenir com a mínim 19 anys l’any en què es fa la prova, o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al que desitgin accedir.


 
Escola de Formació Professional Avançada EFPA - C/ Marquès de Comillas, 81-83. 08202 Sabadell (Espanya) - Tel. (+34) 93 727 48 19 - Fax (+34) 93 727 42 49 - www.efpa.cat - info@efpa.cat