La FUNDIT (Fundació pel Disseny Téxtil) neix l'any 1989 per donar resposta a les necessitats de la societat i de la indústria, impulsant la cultura del disseny i proporcionant els mitjans pedagògics i d'investigació necessaris per aconseguir-ho. D'acord amb aquests objectius, aquell mateix any, la FUNDIT crea l'Escola Superior de Disseny Tèxtil i de la Confecció (ESDIT), que inicia la seva activitat el curs 1989-90. Posteriorment amplia els estudis amb els de disseny gràfic i industrial i es transforma en l'Escola Superior de Disseny ESDi. Tres anys després de la seva creació, la FUNDIT signa un conveni d'associació amb la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada de l'Estat.

En la línia d'adequació dels estudis de disseny a les necessitats de la societat de la indústria, la Fundació és sensible a les possibilitats que aporten les noves tecnololgies. Per això crea, l'any 1998, el MECAD \ Media Centre d'Art i Disseny i comença el curs 1998-1999 els estudis d'Art Electrònic i Disseny Digital, titulació pròpia de l'ESDi. Seguint en aquesta línia, l'any 2000 se signa la fusió acadèmica amb l'Escola d'Arts i Tècniques de la Moda de Barcelona, enfortint, d'aquesta manera, tant l'especialitat de Tèxtil i Moda com la resta d'estudis impartits. També l'any 2000 l'ESDi comença a impartir la seva 5ª especialitat: disseny d'interiors, seguint aixi l'objectiu de pluridisciplinarietat que defineix l'Escola.

fundit@esdi.es